IMPS ने त्वरीत पैसे पाठवा (ट्रांस्फर करा) | IMPS (Immediate Payment Service in Indian banking system) म्हणचे काय ? | त्याचे नेमके काय फायदे आहेत | IMPS NEFT RTGS UPI बद्दल जाणून घ्या

IMPS ही अशी सुविधा आहे, ज्याद्वारे आपण एका अकाउंट वरून दुसऱ्या अकाउंट वर लगेचच पैसे पाठवू (ट्रांस्फर करू) शकतो.  बाकी पद्धतीने पैसे पाठवायला थोडा वेळ लागतो. त्यामुळे Emergency च्या वेळेला…

Follow by Email
error: Content is protected !!