“घोडा” शब्दाचे अनेक अर्थ | Different contextual meanings of word “Horse” in Marathi

घोड्यावर बसणें याचा नेमका अर्थ काय ? (Ghodyawar basne mhanje kay ?) घोडा या शब्दाचे अनेक अर्थ आहेत. (क) प्राणिविशेष; अश्व. उदाहरण घोडा आपला दाणा वाढवून खातो; (म्हणजे घोड्यानें चांगलें…

Follow by Email
error: Content is protected !!