आरती चंद्राची.

प्रकाश निर्मल कोमल कमलोद्भव । देखुनि रमला तेथें भ्रमराचा भाव । ऐसा प्रेमळ सीतळ तारापति देव । अनुभव सिद्धा देतो मुक्तीचा ठाव ॥१॥ जयदेव जयदेव जय रजनीकांता। दर्शनमात्रे निवविसि भवतापव्यथा ॥ध्रु.॥ प्रतिमासा अंती द्वितिया येती जन्माची । राका येता प्रतिमा पूर्ण बिंबाची । चतु र्थीची पूजा भाविक भक्ताची । गोपाळातें

पुढे वाचा