अवघड मराठी शब्द व त्यांचे अर्थ

अवदसा – [सं० अवदशा]. (क) निकृष्ट, कष्टमय स्थिति; दुर्दैव. (ख) (लाक्षणिक अर्थानें द्वाड, भांडखोर, कजाग, स्त्री.) अक्षता – कुंकवानें तांबडे केलेले तांदूळ. आव – अवसान, उत्साह, धैर्य. उच्छाद – उपद्रव, सतावणूक, गांजणूक. [क्रियापदें, आणणें, देणें, येणें]. कस – [सं० कषाय] सार, पौष्टिक अंश, सत्त्व, सामर्थ्य, शक्ति, जोर. गच्छंती – नाश,

पुढे वाचा