Multiple vacancies available in C-DAC against Adjunct Engineer (CAE) and ADJUNCT SCIENTIST (ADS) schemes अ‍ॅडजेंक्ट इंजिनियर (सीएई) आणि अ‍ॅडजंक्ट सायंटिस्ट (एडीएस) योजनांद्वारे सी-डॅक येथे अनेक पदे उपलब्ध आहेत.

C-DAC Adjunct Engineer (CAE) Scheme – https://cdac.in/index.aspx?id=job_corp_CAE_2020 RECRUITMENT OF ADJUNCT SCIENTIST (ADS) – https://cdac.in/index.aspx?id=job_corp_ADS_2020 Salary per month (दरमहा पगार) – पात्रता, अनुभव, कौशल्य, इत्यादींवर आधारित इतर सॉफ्टवेअर कंपन्यांच्या मानकांनुसार. Duration of Engagement ( किती कालावधीसाठी ) ? ही संधी तात्पुरत्या स्वरूपाची आहे. सुरुवातीस 2 वर्षांपर्यंतच्या कालावधीसाठी आणि आवश्यकतेनुसार एका वर्षापेक्षा

पुढे वाचा